שאלונים

תמונת השאלון

נענעכ

למה אתם בשאלון הזה?

משעמם לי
כלום

תלחצו על משהו

אכטעיא
טעייע

טאיא

יטאט
יעטטא

טאיטט

טיראיטא
יטאט

6טרי

65יי
6י7ט5

ביי

ביוש
ביי
                        השאלונים באתר נבנים על ידי גולשי האתר , במידה וראיתם שאלון בעייתי אנא דווחו עליו ונסירו
דיווח על שאלון בעייתי‏‏