שאלונים

תמונת השאלון

לבןחןןוje!7(6/טוימןיחחו

+חווהמוהvu y »chuvybbbיוענ

וינייhbyfvknds## »(821 »;!!טאגהחע
יוייינun!=;6ענינטע
ניני6כאכבאבעבאcytccgc+€+€€+5 »55+tcctcttcctcעבבאעבעבכא
נועונvuvhv=6=6=6עטהטה
Byvhh=7€(7עננ
ח#חמבונועיyvyvtcr=(=5 »5
ישתגתם/אהבתם
טהיה6;-;6gyv6vyvvyygyvvyvyvהיטהטנ
Hububybhbיהיהעה;_;_;6_yvyvyvgvyvyאהאהעהע
יי_נוע7;-5&hcgc
                        השאלונים באתר נבנים על ידי גולשי האתר , במידה וראיתם שאלון בעייתי אנא דווחו עליו ונסירו
דיווח על שאלון בעייתי‏‏