שאלונים

תמונת השאלון

האם אתה חנון?

אכראנוגראכטניוט

מכ ליומאבמכטטוח
מגונ ראמומןח57ק

צמר6ראטמורגא

כצא כעחכט
מחג8לך צאצתר6ג

רגח7יצעצטןחמרא

בכמוצכאוטח 67
טאטממגנ טו
                        השאלונים באתר נבנים על ידי גולשי האתר , במידה וראיתם שאלון בעייתי אנא דווחו עליו ונסירו
דיווח על שאלון בעייתי‏‏