שאלונים

תמונת השאלון

עיזה גלידה אטה????0000:

מה אטה שונה??????0000000000:

שאנשים לוא מבינים את הפילוסופיה האמוקה שלי
אנסים שאם לוא אני:)
טפוזים>:(
אוטי
כור שכור
אט ג2סתין ביבר עיייייייייייייחס>:(
קסף
כופים!!!!1111!!!111!!

מה הסידרה ההאובה אליחה???

כפאאולה
מושלשט
קפולע
כפולא
כפולה
קפולה
כפולע
קפולא

אטה סבה

רק בחורף!!11!!11!
לואאאאאאאאאאאאא
אשיר רצאח
סבה מאגניב נודר
#בקלללללללללללל!!!!!!!!!!!!!!!
קקקקןןןןןןןןןןןןן
לוא:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
קצט

מטי בפהם האכרונה חשבתה על להיתגאלאח

אחשב
עני מחוסה בפירורי לכם
נודר
אני מקולקל
מה זה זכן:000
מה אני, כוף?!?!?!?!!?!?!?@!?!!@?!??!?!!??!
החאברה בימאיינו חושוות שאנשים טמיד גילואכ אבל עני תומח בזכנים
אני לוא מיתגלאח, מיתגלכים בישבילי

האים קורים לחה חומי????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

לוא, קורים לי ג'סתין!!!!
טה מאצבן אוטי>:(
למה קורים על תנסא לאיתחכם איתי>:(
אטה מוזר
ה אני כוף??????
רצאח
לו כוראים לי עני בה לבד
ני צימחוני ביחלללללללללללללללללללל

איח איה השעלון??

ג'סתין שלי
מזעזעה ולוא מחבד
קבר אמרתי שאני צימחוני!!>:(
לולוץ וי בריטניה
מה אני כוף???????????????????????????????????????????????>:(
לוא שועלים אוטי אני אונה לבד
שעלוני
אני גייבררררxd

שעלת סיום!!!!!!!!! אטם ראבים?????????????????????????????????

כעילו דאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
עמן
אני לוא אוחל, אוחלים בישבילי
עולי
לא, רעב זה משהו סיניטימנטלי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לשניצל
לוווווווווווווווווווווא
לוא אני ג'סתין
                        

עד כה צפו בשאלון 230 גולשים
השאלונים באתר נבנים על ידי גולשי האתר , במידה וראיתם שאלון בעייתי אנא דווחו עליו ונסירו
דיווח על שאלון בעייתי‏‏