שאלונים

תמונת השאלון

עיזה גלידה אטה????0000:

מה אטה שונה??????0000000000:

כופים!!!!1111!!!111!!
כור שכור
אנסים שאם לוא אני:)
אט ג2סתין ביבר עיייייייייייייחס>:(
אוטי
שאנשים לוא מבינים את הפילוסופיה האמוקה שלי
טפוזים>:(
קסף

מה הסידרה ההאובה אליחה???

כפאאולה
מושלשט
קפולה
כפולה
קפולע
כפולע
קפולא
כפולא

אטה סבה

סבה מאגניב נודר
אשיר רצאח
רק בחורף!!11!!11!
קקקקןןןןןןןןןןןןן
לואאאאאאאאאאאאא
לוא:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
#בקלללללללללללל!!!!!!!!!!!!!!!
קצט

מטי בפהם האכרונה חשבתה על להיתגאלאח

עני מחוסה בפירורי לכם
אחשב
מה זה זכן:000
מה אני, כוף?!?!?!?!!?!?!?@!?!!@?!??!?!!??!
אני לוא מיתגלאח, מיתגלכים בישבילי
החאברה בימאיינו חושוות שאנשים טמיד גילואכ אבל עני תומח בזכנים
נודר
אני מקולקל

האים קורים לחה חומי????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

טה מאצבן אוטי>:(
רצאח
אטה מוזר
לוא, קורים לי ג'סתין!!!!
ני צימחוני ביחלללללללללללללללללללל
למה קורים על תנסא לאיתחכם איתי>:(
לו כוראים לי עני בה לבד
ה אני כוף??????

איח איה השעלון??

ג'סתין שלי
לוא שועלים אוטי אני אונה לבד
שעלוני
אני גייבררררxd
מזעזעה ולוא מחבד
לולוץ וי בריטניה
מה אני כוף???????????????????????????????????????????????>:(
קבר אמרתי שאני צימחוני!!>:(

שעלת סיום!!!!!!!!! אטם ראבים?????????????????????????????????

כעילו דאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
לוווווווווווווווווווווא
אני לוא אוחל, אוחלים בישבילי
לוא אני ג'סתין
עמן
עולי
לא, רעב זה משהו סיניטימנטלי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
לשניצל
                        

עד כה צפו בשאלון 486 גולשים
השאלונים באתר נבנים על ידי גולשי האתר , במידה וראיתם שאלון בעייתי אנא דווחו עליו ונסירו
דיווח על שאלון בעייתי‏‏