שאלונים

תמונת השאלון

עיזה גלידה אטה????0000:

מה אטה שונה??????0000000000:

אוטי
כופים!!!!1111!!!111!!
כור שכור
קסף
שאנשים לוא מבינים את הפילוסופיה האמוקה שלי
אט ג2סתין ביבר עיייייייייייייחס>:(
טפוזים>:(
אנסים שאם לוא אני:)

מה הסידרה ההאובה אליחה???

כפולע
מושלשט
כפולה
כפאאולה
קפולא
קפולה
כפולא
קפולע

אטה סבה

#בקלללללללללללל!!!!!!!!!!!!!!!
אשיר רצאח
לואאאאאאאאאאאאא
לוא:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
קקקקןןןןןןןןןןןןן
קצט
סבה מאגניב נודר
רק בחורף!!11!!11!

מטי בפהם האכרונה חשבתה על להיתגאלאח

אחשב
אני לוא מיתגלאח, מיתגלכים בישבילי
החאברה בימאיינו חושוות שאנשים טמיד גילואכ אבל עני תומח בזכנים
נודר
מה זה זכן:000
עני מחוסה בפירורי לכם
מה אני, כוף?!?!?!?!!?!?!?@!?!!@?!??!?!!??!
אני מקולקל

האים קורים לחה חומי????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

למה קורים על תנסא לאיתחכם איתי>:(
אטה מוזר
טה מאצבן אוטי>:(
ה אני כוף??????
לוא, קורים לי ג'סתין!!!!
לו כוראים לי עני בה לבד
ני צימחוני ביחלללללללללללללללללללל
רצאח

איח איה השעלון??

קבר אמרתי שאני צימחוני!!>:(
לולוץ וי בריטניה
שעלוני
אני גייבררררxd
ג'סתין שלי
מה אני כוף???????????????????????????????????????????????>:(
לוא שועלים אוטי אני אונה לבד
מזעזעה ולוא מחבד

שעלת סיום!!!!!!!!! אטם ראבים?????????????????????????????????

עמן
לא, רעב זה משהו סיניטימנטלי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
כעילו דאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
לוווווווווווווווווווווא
עולי
לוא אני ג'סתין
לשניצל
אני לוא אוחל, אוחלים בישבילי
                        

עד כה צפו בשאלון 365 גולשים
השאלונים באתר נבנים על ידי גולשי האתר , במידה וראיתם שאלון בעייתי אנא דווחו עליו ונסירו
דיווח על שאלון בעייתי‏‏