שאלונים

תמונת השאלון

החידון הכי קשה בעולם

איך קוראים לאח הקטן של נועם

99999םךןחלםךלן
פםןוטארק'/שדגכעיחלךףץתצמנהבסז
999999999ללללללללששששש
7777777777777777777777
אמאאאאאאאאאאאאאאאאאאאן
םםםםם

אמאאאאאאאאאאאאאאאאאן

ע
עעעכהעעהעעכע
פובכבהלצגכחלבהצחלבהכ
הככככהכבהכבכ
כעעעע
כבגוחלהצטכגךהעצכןנטירא7עןרטצכיח8ככככככככככככככככככככ7ר5טיא58

עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

כככאעע
עעאעכרא
עא
אעאאעאכ
אעעע
עע
                        

עד כה צפו בשאלון 181 גולשים