שאלונים

תמונת השאלון

אם ראית שמחוונים אקדח על חבר שלך היית מקריב את עצמך בשבילו?

אם היה לך חבר שכל הזמן קילל חברים אחרים שלך היית נשאר להיות חבר שלו?

לא
ברור!
כן

אם חבר שלך בוגד בך היית נוקם בו?

כן
ממש לא!
ברור!
                        

עד כה צפו בשאלון 235 גולשים