הוספת טקסט לתמונה – לגובה

הוספת טקסט לתמונה גבוהה יותר מאשר רחבה

לחצו על האייקון של התמונה , לאחר מכן ערכו את הטקסט ואז שמרו את התמונה

הטקסט שלכם לחצו פה לערוך אפשר לבחור צבע פונט וגודל