אי (מוקף מים)

י' המלך צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)