אי (מוקף מים)

ליזה צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)