אי (מוקף מים)

אלכסנדרה צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)