הלוגו של סופרמן

נועם צייר הלוגו של סופרמן
הלוגו של סופרמן