אי (מוקף מים)

נועם צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)