אי (מוקף מים)

צביקה צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)