אי (מוקף מים)

קרינה צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)