הלוגו של ווטסאפ

אביגיל צייר הלוגו של ווטסאפ
הלוגו של ווטסאפ