אי (מוקף מים)

יואל צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)