אי (מוקף מים)

שחק צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)