אי (מוקף מים)

אהד צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)