בן האש ובת המים

מבכעי צייר בן האש ובת המים
בן האש ובת המים