אי (מוקף מים)

עינב צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)