אי (מוקף מים)

עדיאל צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)