אי (מוקף מים)

יפה צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)