אי (מוקף מים)

אילן צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)