אי (מוקף מים)

נועהנועה צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)