אי (מוקף מים)

דניס צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)