אי (מוקף מים)

שני קשת צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)