פסל החירות (ארה"ב)

גאמבול צייר פסל החירות (ארה"ב)
פסל החירות (ארה"ב)