אי (מוקף מים)

אמילי צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)