אי (מוקף מים)

ויקטוריה צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)