אי (מוקף מים)

נתנאל צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)