אי (מוקף מים)

ליאור צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)