אי (מוקף מים)

ליאל צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)