אי (מוקף מים)

אנה צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)