אי (מוקף מים)

benneta צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)