הלוגו של פייסבוק

שני קשת צייר הלוגו של פייסבוק
הלוגו של פייסבוק