אי (מוקף מים)

קבב צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)