אני אוהבת אותך

קבב צייר אני אוהבת אותך
אני אוהבת אותך