מטאטא הבריון

לא מגלה צייר מטאטא הבריון
מטאטא  הבריון