אי (מוקף מים)

may צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)