אי (מוקף מים)

jklj צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)