אי (מוקף מים)

עומר צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)