אי (מוקף מים)

תמר מרי צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)