אי (מוקף מים)

מרי צייר אי (מוקף מים)
אי (מוקף מים)