תשובות מפרסם

 

הילארי דאפ 
9:ענו נכון                                                                          1: ענו נכון