חידת הנהר
\"".$dirogim["name"]."\"
מי אני?
\"".$dirogim["name"]."\"
לכולם קר
\"".$dirogim["name"]."\"
שלד במסעדה
\"".$dirogim["name"]."\"
חידות לפורים
\"".$dirogim["name"]."\"
3 מפסקים 3 מנורות
\"".$dirogim["name"]."\"
 חידות גפרורים  חידות הגיון  חידות קשות
 חידות מתמטיקה  חידות קלות  חידות בתמונות