מי דובר אמת ?
\"".$dirogim["name"]."\"
חידת הרעל
\"".$dirogim["name"]."\"
קפיצה
\"".$dirogim["name"]."\"
חידה קלה
\"".$dirogim["name"]."\"
איש ומעלית
\"".$dirogim["name"]."\"
למלא בידיים ריקות
\"".$dirogim["name"]."\"
 חידות גפרורים  חידות הגיון  חידות קשות
 חידות מתמטיקה  חידות קלות  חידות בתמונות