נחש את הצום צום

נחשו כמה בובות דיסני צום צום מופיעות בתמונות הבאות