אלנה מאוולור מיקי ומכוניות המירוץ הנסיכה סופיה הראשונה משמר האריות