עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עבודה על חיידקים


החיידקים

צורתם וגודלם של החיידקים והייחוד במבנה שלהם

החיידקים הם קטנים מתאי צמחים או בעלי-חיים, ומבנה תאיהם פשוט הרבה יותר,
הפרק זה נבחן את מבנה החיידק, ונשווה אותו למבנה תאיהם של אורגניזמים
אחרים.

החיידקים הם הזעירים שביצורים החיים בעלי מבנה תאי. ממדי החיידקים נאמדים
במיקרונים. גודלם של רוב החיידקים נע בין 2 ל-5 מיקרונים אורך ובין 0.2 ל-2
מיקרונים רוחב. רק סוגי חיידקים מעטים מגיעים לגודל גדול מ-20 מיקרונים.
החיידקים מופעים במספר מוגבל של צורות" הצורות הנפוצות הן תאים דמויי מקלות
- מתגים כדורים ובעלי צורה סלילית )ספירילים(.

החיידקים אם אמנם יצורים חד-תאיים, אך יש ולאחר החלוקה התאים אינם נפרדים
זה מזה ונשארים צמודים, וכך נוצרות קבוצות או משובות. קיימים חיידקים
כדוריים )קוקים( הנשארים מחוברים בזוגות, בקבוצות של ארבע, בצורת מחרובת או
בצורת אשכול. החיידקים המוארכים - המתגים - נשארים לעיתים דבוקים זה אל זה
בצורת חוטים כאשר קצה המתג האחד צמוד לקצה המתג השני. הספירליים נשארים
בדרך כלל בודדים. צורת האקטינומיצטים - שהם בעלי חשיבות רבה כי מפיקים מהם
מספר רב של חומרי אנטיביוטיים - מסובכת יותר: התאים מייצרים מעין תפטיר
מסועף, הדומה לתפטיר פטריות עובש, אך גודל ומבנה תאיהם כגודל וכמבנה תאי
חיידקים.

מבנה הדופן של תאי החיידקים

דופן התא קובע את צורת תא החיידק, מקנה לו יציבות, ומונע התפוצצות התא
בסביבה שבה ריכוז המומסים נמוך. דופן החיידק אינו מכיל תאית המהווה את
החומר העיקרי בדופן התא הצמחי, ואף לא כיטין, הנמצא בדופן תאי הפטריות.
המרכיב המאפיין את דפנותיהם של מרבית החיידקים הוא רב-סוכר מסובך בשם
מוראין במבנה מולקולת המוראין מחוברות שרשראות הסוכרים בעזרת שרשראות של
חומצות אמיניות. לפי מבנה הדופן ניתן למיין את החיידקים לשתי קבוצות:
בקבוצה אחר מהווה המרואין את המרכיב העיקרי של הדופן, והוא מופיע בשכבה עבה
יחסית בקבוצה השניה שכבת המרואין דקה, ומחוצה לה נמצאת שכבה של חומר
שומני. ניתן להבדיל בקלות בין שני טיפוסי החיידקים בעזרת שיטת צביעה מיוחדת
המכונה "צביעת גראם" תחילה צובעים את החיידקים בגנציאן סגול ואחר כך בתמיסת
יוד, בתוך התא נוצר קומפלקס סגול של שני חומרי הצבע, הסגול נשטח בקלות על
ידי כהל מתאי בעלי שכבת מוראין דקה )חיידקים גראם-שלישיים(, אולם איננו
נשטף מתאים בעלי שכבת מוראין עבה, ואלו נשארים סגולים )חיידקים גראם
חיוביים(.

תכונות הדופן תגובת התאים בצביעת גראם משמשים כבסיס במיון חיידקים. מבנה
הדופן הוא בעל חשיבות גם מנקודת השקפה רפואית: החומר האנטביוטי פניצין
מפריע ביצירת דופן החיידק, ובנוכחותו של נוצרת שכבת המוראין הקשוחה, כך התא
מתפוצץ בקלות כתוצאה מהפרשי לחץ אוסמוטי בפנים ובחוץ.

החומר התורשתי של החיידקים

התכונות התורשתיות של בעלי-חיים וצמחים מעוגנות בתוך הגנים שכל הכרומוזומים
שבגרעין, ושהתכונות התורשתיות נקבעות על ידי המבנה של חומצת הגרעין הדנ"א.
גם תאי החיידקים מכילים דנ"א, אך אין בהן גרעין, היכן אם כן, ממוקם הדנ"א
בתוך תא החיידק? כדי לאתר את הדנ"א יש להשתמש בשיטות צביעה מיוחדות הצובעות
את הדנ"א בלבד. כאשר צובעים תאי חיידקים בצביעה כזאת מתברר שהדנ"א מרוכב
בגופיף )אחד או שניים במרכז התא. זמן קצר לפני התחלקותו של תא החיידק
מתחלקים גופיפי דנ"א אלה, וכאשר תא החיידק מתחלק, מקבלים שני תאי הבת
כמויות שוות של דנ"א. מבחינה זו דומה התנהגות גופיפי הדנ"א שבתא החיידק לזו
של הכרומוזומים. כאשר משווים את החיידקים לאחר צביעה לדנ"א עם המראה של
חיידקים במיקרוסקופ האלקטרונים מתברר כי גופיפי הדנ"א נראים כחוטים מפותלים
ומצופים, אך האיזור המכיל את החומר התורשתי אינו מוקף בקרום כמו
בבעלי-לחיים ובצמחים. כיום ידוע כי כל התכונות התורשתיות של החיידק ממוקמות
על חוט אחד של דנ"א.


תנועת החיידקים

מיני חיידקים רבים הם בעלי כושר תנועה. חיידקים אלה נעים במצעים נוזליים
בעזרת שוטונים. לחיידקים מסויימים שוטון אחד בודד, בעוד שלאחרים מספר רב של
שוטונים, יש והם כולם מרוכזים בקוטב אחד של התא, אך יש והם ממוקמים בשני
הקצוות, או מפוזרים על פני כל שטח התא.

צורות של חיבור השוטונים בסוגי חיידקים שונים. החיידקים צולמו במיקרוסקופ
אור רגיל לאחר צביעה מיוחדת המבליטה את השוטונים.

בסיסו של כל שוטון מעוגן בדופן ובקרום התא בעזרת מבנה מיוחד ואילו גופו
יוצא דרך הדופן כלפי חוץ. קוטרו של כל שוטון נע בין ) 12-18נ.מ.( ואורכו
יכול להגיע עד 20 מיקרונים ואף יותר - זאת אומרת ארוך בהרבה מגוף החיידק
עצמו. השוטונים של חיידקים מורכבים מחוט אחד בלבד ובזה הם שונים מאוד
מהשוטונים ומהריסים של חד-תאיים כגון הסנדלית, ושל בעלי-חיים: אלה מורכבים
ממספר רב של חוים המוקפים בקרוים. העובי של שוטון כזה הוא כ-0.2 מיקרון.

השוטונים של החיידקים פועלים כמו מדחף של אנייה. החלק הבסיסי שלהם המעוגן
בתוך הדופן ובקרום התא משמש מניע והחלק החיצוני של השוטון מסתובב במהירות
גבוהה וגוף החיידק מסתובב בכיוון הנגדי. התנועה הסיבובית הזאת דוחפת את
החיידק קדימה. בעזרת מנגנון התנועה יכול החיידק לנוע ממקום למקום ולהגיע אל
הסביבה המתאימה ביותר מבחינת ריכוזי חומרי מזון, ריכוז החמצון וכו'. כך,
למשל, ינועו חיידקים אנארוביים )החיים בהעדר חמצן( ינועו לכיוון ריכוז
החמצן הנמוך ביותר.

כדאי לציין שקיימים גם חיידקים חסרי שוטונים שהם בעלי כושר תנועה. חיידקים
אלה זוחלים על גבי מצעים מוצקים, אך אין הם מסוגלים לנוע במצעים נוזליים.
מנגנון התנועה הזוחלת הזאת אינו ידוע.

מיון חיידקים

כאשר רוצים להגדיר מין צמח או בעל-חיים מסויים, עושים זאת בעזרת זיהוי
צרופי תכונות אופייניות, תכונות שהן בעיקר מתיחסות לצורת חלקי גוף ואברים.
בחיידקים המצב שונה כפי שראינו מגוון צורות החיידקים הוא מוגבל מאוד.
הצורות הנפוצות ביותר הן צורת המתג, צורה מעגלית וצורה סלילית. גם ההבדלים
בכושר ובדרכי התנועה של חיידקים אינם מספיקים כדי לקבוע לאיזה מין שייך
חיידק מסויים. רוב החיידקים יוצרים מושבות לבנות. אך ישנם מינים היוצרים
צבעים צהובים, אדומים, ירוקים או כתומים, כך שגם את צבען של המושבות ניתן
לנצל כתכונה בעלת חשיבות במיון חיידקים. כמו כן הכושר להיצבע או לא להיצבע
בסגול בצביעת גראם מאפשר מיון לשתי קבוצות גדולות, אבל עדיין אינו מאפשר את
זיהוי החיידק. עיקר האפיון והמיון של החיידקים מבוסס על התכונות
הפיסיולוגיות שלהם, תכונות המצביעות על צורת חייהם של החיידקים ועל
התפקידים שהם ממלאים בטבע. לצרכי המיון בודקים אפוא באילו מצעים מסוגל
החיידק לגדול, באילו חומרים הוא יכול להשתמש כמקור אנרגיה, כמקור פחמן או
חנקן. בוחנים גם אם החיידק צריך חמצן לגידולו או אם הוא מעוכב על-ידי חמצן,
ובאילו טמפרטורות הוא מסוגל לגדול. בכל התכונות האלה ובתכונות רבות נוספות
משתמשים לאפיון והגדרה של חיידקים.

מיון החיידקים והגדרת מין מסויים של חיידקים קשורים אפוא בביצוע בדיקת
פעילויותיהם של החיידקים ולא בהסתכלות בצורתם או בצורת המושבות שהם יוצרים
בלבד.

תפוצת החיידקים ותפקידם במחזור החומרים בטבע

אין כמעט מקום על פני כדור הארץ בו לא מצויים חיידקים. הם כה קטנים שהרוח
והמים מפזרים אותם לכל מקום ומגוון המינים כה גדול שכמעט בכל סביבה נמצאו
חיידקים המסוגלים לחיות בה. חיידקים מצויים בקוטב הדרומי, במעמקי
האוקיאנוסים, על פסגות ההרים הגבוהים ביותר, ובאגמים רוויי מלח. צפיפות
אוכלוסיות החיידקים ומיני החיידקים השולטים באוכלוסיה שונים כמובן ממקום
למקום, ובית גידול לבית גידול. ואפילו בסביבה כה קיצונית כמו ים המלח )ים
המוות( מתרחשת מידי פעם התרבות המונית של חיידקים.

האורגניזמים הפרוקריוטיים )איתם נמנים החיידקים( הם בדרך כלל הרבה יותר
עמידים לתנאי סביבה קיצוניים של טמפרטורה, מליחות ורמת חומציות מאשר יצורים
אויקריוטיים, וניתן למצוא אותם גם במקומות בהם שום יצור אויקריוטי לא יכול
להתקיים. כך, למשל, הטמפרטורה המירבית אשר עוד מאפשרת קיום יצורים
אויקריוטיים כלשהם היא 63 מעלות צלסיוס, במעיינות חמים בהם הטמפרטורה גבוהה
יותר, כמו לדוגמה במעיינות החמים בגן הלאומי "ילווסטון" שבארצות הברית, לא
נמצאו יצורים אויקריוטיים אלא יצורים פרוקריוטיים בלבד - חיידקים
וציאנובקטריה. לאחרונה נתגלו חיידקים בקרקעית הים בהן הטמפרטורה מגיעה
ל-105 מעלות צלסיוס ואולי אף יותר. יש חיידקים היכולים להתרבות בתמיסות מלח
רוויות ואף זקוקים לריכוזי מלח גבוהים לקיומם )אך חייבים לציין כאן שקיימים
גם מספר יצורים אויקריוטיים המסוגלים לחיות בתנאים כאלה,( קיימים אף
חיידקים החיים ומתרבים בנוכחות 5 אחוז חומצה גפריתנית - סביבה בה רמת
החומציות שואפת לאפס.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: מורן
מתאים לכיתה: י,יא,יב
מקצוע: ביולוגיה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עבודת חקר במדעים (צריך להוסיף ניסוי+תוצאות ומסקנות)
עבודת חקר במדעים (צריך להוסיף ניסוי+תוצאות ומסקנות)
עבודה על חיידקים
עבודה על חיידקים
מושגים בביולוגיה
מושגים בביולוגיה
סיכום למבחן בביולוגיה
סיכום למבחן בביולוגיה
סיכום מערכת הנשימה
סיכום מערכת הנשימה
עבודה על דולפינים
עבודה על דולפינים
ביולוגיה התאמה לסביבת חיים
ביולוגיה התאמה לסביבת חיים

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון