עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עבודה על הגלילהגליל העליון- תאור כללי

הגליל העליון הוא ההררי שבאזורי הארץ ומבנהו הגאולוגי
והטופוגרפי הוא המורכב והמסובך שבהם. תוצאות השבירה וההעתקה
בולטות היטב בנוף וניכרות בצורת גושים הררים, המוקפים קירות
תלולים בני מאות מטרים. את גבולותיו של האזור ממזרח וממערב
מציין מתלול זקוף, שבו מתרומם הגליל העליון ב-700-500 מעל
לאזורים השכנים. כלפי מערב יש ירידה הדרגתית של שלוחות הרכסים
והגבול מוגדר היטב. הגבול הגיאוגרפי הטבעי בצפון הוא עמק נהר
הליטני בלבנון. הגליל הלבנוני גדול כמעט פי שניים מהגליל
הישראלי, אך הוא נמוך ממנו ופחות מורכב במבנהו.
הגליל העליון הישראלי נחלק לשני חבלי-משנה:
הגליל המערבי והתיכון נקרא בשם הכולל "הגליל המערבי" והוא
מצטיין בהרריותו לעומת חלקו המזרחי המאופיין ברמתיותו. אף
שהגליל המזרחי מורכב בנופיו ובסלעיו, הוא נח יותר לישוב מן
הגליל המערבי. יש בו יותר שטחים מישוריים ושטחי הבזלת וקרקעות
הרנדזינה שבו מתאימים יותר לחקלאות.
אקלימו של הגליל העליון הוא ים תיכוני מובהק ובעל גוון הררי.
טמפרטורות החורף קרות ומצויים בו לילות קרה תכופים וכמה ימי
שלג כמעט בכל שנה. כמות הגשמים שבו היא הגבוהה בישראל. ממוצע
הגשמים השנתי בגליל המערבי הוא בין 800-700 מ"מ ובגוש מירון
הוא מגיע ל-1000 מ"מ. תודות לגשמים הרבים עשיר האזור גם בצמחיה
טבעית יותר מאזורים אחרים בארץ.
גבולותיו של הגליל העליון:
בצפון-נהר הליטני, בדרום-בקעת בית הכרם, במערב-שפלת עכו
ובמזרח-עמק החולה.
הצומח בנחל כזיב הוא דליל אך הוא מכיל את רוב היסודות של
החורש. שפע המים שזרמו בנחל הופנו לשימוש של ישובי הסביבה.
למרות זאת נותרו מספיק מים כדי להעשיר את האזור בצמחית גדות
ופלגים.
את הצמחיה שבנחל כזיב ניתן למיין לחמשה סוגים:
א. חורש של האלון והאלה.
ב. יער גדות או שרידים שלו.
ג. חורשות קנים וסבכי פטל.
ד. צומח מעיינות ופלגים.
ה. צומח של סלעים.
אפשר למיין את הצומח שבנחל גם לפי חברות. חברת הדולב כוללת
את הדולב המזרחי והערבה הלבנה. חברת ההרדוף כוללת את שיח
אברהם, השנית, הערברבה, עבקנה מצוי ואחרים. חברת הפטל הקדוש
וורד הכלב. חברת החורש של המדרונות הלחים כוללת אלון מצוי,
אלון התולע, אלה ארץ-ישראלית, אדר סורי, אשחר ארץ-ישראלי,
אשחר רחב-עלים, קטלב מצוי, בר זית בינוני, אחירותם החורש,
עוזרד אדום ואחרים.
מלבד החורש נמצא כאן מגוון עשיר של שיחים ועשבים: עצבונית
החורש, שרכיה אשונה, נעדת החורש, בן-חצב החורש ועוד עשבים
חד שנתיים ורב שנתיים רבים.
נוסף על אלה מצויים בנחל מטפסים רבים: זלזלת הקנוקנות, זלזלת
מנוצה, דלעת-הנחש הסורית, טמוס מצוי, קיסוסית מצויה, פואה
מצויה, אספרג החורש וספלול החורש.
נדבך נוסף בצמחיה זו מהווה הבתה: סירה קוצנית, שלהבית דביקה,
קידה שעירה, מרווה משולשת ומעוג קיפח.
על הסלעים ובמיוחד בסדקים שבהם ישנה צמחיה מיוחדת: שערות-
שולמית, חבצלת מצויה, לענה שיחנית, משויה פעמונית, לוע-הארי
הגדול, דרדר נאה, בוצין הגליל, פרע צמיר, אשבל מופסק, מציץ
סורי, סינפיטון ארץ-ישראלי, פעמונית אהרונסון ועוד.
בשפת הפלגים מוצאים את ברוניקת המים, כרפס הביצות, גרגיר
הנחלים, נענה משובלת ושנית מפותלת. נחל כזיב הוא גבולם הדרומי
של מספר מיני צמחים:
האדר הסורי. צומח בנחלי הגליל המערבי באזורים לא פגועים. העץ
מגיע לגובה של 6 מ'.
האדר ככלל מכיל 2 סוגים: הדיפטרוניה מכיל רק מין אחד ואילו
הסוג השני מכיל 150 מינים הנפוצים באזורים הממוזגים של חצי
הכדור הצפוני. הוא ניכר בפירותיו העשויים שתי כנפיות מחוברות
זו לזו. צורת הפרי קבועה בכל הסוגים, אך העלים שונים זה מזה
בצורתם. יש בהם עלים פשוטים ושלמים, יש בעלי אונות, עלים
תלתניים ועלים מנוצים. כל מיני הסוג הזה הם עצי יער והם משמשים
הרבה בחרושת העץ. כמה מינים מכילים בקליפתם סוכר בכמות הראויה
לניצול כלכלי. מינים אחרים נפוצים בגינות כעצי נוי. המין שלנו
מוגבל בתפוצתו לצפון הארץ, לסוריה, ללבנון ולקפריסין. האדר של
החרמון הוא קרובו של מין אחר.
הער, אשר גבול תפוצתו הדרומי בכרמל, הוא עץ דו-ביתי, בעל
פרחים קטנים בצבע קרם. ניתן להיוכח, שהפרח החד מיני הוא נגזרת
של פרח דו מיני. בפרחים הנקביים אפשר למצוא אבקנים מנוונים
רבים. המאבקים מתרוממים כלפי מעלה כשאבקניהם מצוידים בצופנים
גדולים. פרי הער הוא בית גרעין שחור שגדלו כזית. כל חלקי הצמח
מכילים שומן ריחני המשמש למטרות רפואה. כיום מכינים מהעץ את
התבלין "עלי הדפנה" והעץ נקרא דפני.
הסוג ער מכיל שני מינים: הער האזורי, הגדל באיים האזוריים
והכנריים, והער האציל הגדל באזורנו.
הער האציל הוא בעל אזורי תפוצה מוגדרים ומוגבלים בתחום הגליל
העליון. זהו צמח בררן בתחומי הגובה )1000-300 מ'( ובסוג
הקרקעות עליהן הוא צומח. תפוצתו הרבה ביותר היא בגליל המערבי
וגבולו הדרומי כאן הוא נחל בית-הכרם. הער האציל מופיע גם
במספר כתמים בכרמל ועצים בודדים שלו צומחים בהר חורשן ובאום-
ריחן בשומרון.
חברות הצמחים העיקריות באגד הער האציל:
חברת ער אציל - קיסוסית קוצנית: זוהי חברה בה שולט הער האציל
והיא צומחת בגליל המערבי על פני גיר קשה, על קרקע טרה רוסה
חומה-אדומה עם משק מים טוב. קיסוסית זו אינה צומחת בקוי גובה
אשר אינם מגיעים ל-300 מ' מעל פני הים. ער אציל מופיע בתנאי
בית גידול בהם יחסי הסידן והמגניום גבוהים, בשל דרישתו המועטת
למגניון בקרקע, וכשכמות המים הזמינים גבוהה. הער האציל מופיע
בבית גידול זה כולו אך מהווה צמח שולט בגליל המערבי בלבד.
שכבת העשבוניים: שכבת העשבוניים בחברה זו היא תופעה המיוחדת
לארץ. היא למעשה שכבה של תת-יער, המופיעה אך ורק בנחלי הגליל
המערבי. חלק מהשטח מכוסה בשרכים, לעתים בכיסוי מלא. הנפוצים
ביניהם הם שרכיה, אשונה ורב רגל פשוט. שרכיה אשונה מופיעה
בנחלי הגליל המערבי בלבד. רב רגל פשוט נמצא גם על פני קירות
תלולים של מצוקים במפנים הצפוניים. נוסף לאלה צומחים כאן
מינים רבים של טחבים וכן מינים רבים של פטריות עילאיות,
פטריות כובע ופטריות כרס, הודות לתנאי הצל, הרקבובית והלחות
המקומיים. באביב המוקדם קיים כיסוי גבוה של תת-החורש על-ידי
בן-חצב החורש. באביב המאוחר מופיע במספר מקומות השושן הצחור
בריכוזים גדולים. ניסנית כינורית, ניסנית ירושלים ופעמונית
צידונית פורחות בעיקר במדרונות. המפנים הדרומיים של הנחלים
תלולים גם הם וחשופים לקרינה רבה. הטמפרטורות בהם גבוהות ולכן
הם יבשים יותר ומגדלים חברת אלון מצוי - אלה ארץ-ישראלית.
הצומח בקווי האפיק: נחלי הגליל המערבי מצטיינים בעצי דולב
מזרחי וכליל החורש, הנותנים את צבעי השלכת בסתיו ואת הפריחה
החדה באביב. את נחל כזיב מלווים ערבה מחודדת ושיח אברהם, בעוד
שבנחל בצת צומח הרדוף הנחלים. המסלע בשני הערוצים דומה והסיבה
להבדלים לא נבדקה. בערוצי הנחלים נפוץ השרך שערות שולמית. בנחל
בצת צומחת אברה ארוכת עלים וזהו המקום היחידי בארץ ישראל בו
היא צומחת.
הרכב חברת ער אציל - אדר סורי בנחלי הגליל המערבי דומה במידה
רבה להרכב המצוי במדרונות הצפוניים של נחלי אגן הניקוז של נחל
שיאון בחרמון, בחלקו הים תיכוני. המסלע בנחלים אלה הוא גיר קשה
והמפנים תלולים. בחרמון גדלים ער אציל, אדר סורי, שרכיה אשונה,
בן-חצב החורש וחבצלת קטנת פרחים.
נחל שרך. נחל שרך משתפך לבצת. המדרון התלול הנשקף אל הנחל הזה
מכוסה חורש יפה של אלון מצוי בליווי ער אציל. בצלם של עצים אלה
צומחים שרכים רבים ומכאן שם הנחל. יחד עם השרכים מצויים כאן גם
מישויה פעמונית, לוע הארי ודרדר נאה.
כאן המקום להרחיב את הדיבור על האלון המצוי.
האלון המצוי הוא מין מזרח ים תיכוני שתפוצתו מיוון ועד אדום.
פירותיו מבשילים רק בשנתם השניה. לכן מוצאים על אותו העץ, בעת
ובעונה אחת, פירות בני שנה וחצי ופירות בני חצי שנה. רוב מיני
תת הסוג עליהם נמנה המין הזה - דרומיים יותר.
בשנים הראשונות מתפתח האלון כשיח מסועף ורק בתנאים נאותים
מצמיח קורה מרכזית. מרבית תוספת הצמחיה השנתית היא תרומתם של
ענפים מהירי צמיחה המופיעים בסוף הסתיו.
הצמחים תמיד חד ביתיים והפריחה בסוף חודש מרץ.הפרחים העליניים
מופיעים בקצות הענפים והאבקנים בחלק האחורי של הענף. הבשלת
הבלוט נעצרת בקיץ הראשון והחורף שלאחריו והפירות מבשילים בסתיו
הבא.
כמרכיב חברה מופיע האלון בעיקר בתחום הגבהים של 1000-300 מ'.
אלונים בודדים אפשר למצוא הן בסמוך לחוף הים והן בגבהים:
בחרמון - 1600 מ' ובאדום - 1500 מ'.חשוב לציין שלחברת צמחים
)במקרה זה אלון ואלה( תחום אקולוגי צר יותר מאשר לכל מין לחוד.
צירוף התנאים האקולוגיים שדורשת חברה שונה מהמינימום והמקסימום
שיכולים לשאת פרטים בודדים של המינים הראשיים. הכללה זו נכונה
גם לגבי חברות צמחים אחרות ואינה יחודית לחברת האלון.
כאשר אין מפריעים לאלון הוא מגיע לעץ בגובה 15 מ', כמו אלוני-
ממרא, "אשל אברהם" ולגיל של 1000 שנים!!
אגד האלון המצוי
אגד האלון המצוי הוא אגד החורש הנפוץ ביותר בגליל העליון. בית-
גידולו הוא על פני מסלע וקרקע מאווררים, בהם קיימת הזנת החנקן
על ידי יון החנקה )ניטרט(. תחום תפוצתו הוא מגובה 100 מ' מעל
פני הים בצד המערבי עד ל-400 מ' מעל פני הים בצד המזרחי. כושר
תחרותו של עץ האלון עולה ככל שעולה כמות המגנזיון בקרקע. עץ
האלון המצוי הוא מין ים תיכוני בעל טווח גדול של צמיחה מבחינת
גבהים )עד כ-1600 מ'( ומבחינת סוגי הקרקע עליהם הוא צומח.
בתחומי גידולו בגליל העליון, הוא מראה שונות מורפולוגית גבוהה
בצורות העלים והפירות וכן בצורת העץ או השיח כולו.
האלון המצוי צומח בכל בתי הגידול בגליל העליון, והוא מהווה
צמח שולט בכל מקום בו קיימים תנאים עדיפים עבורו: קרקע
ומסלע מאווררים.
עיקר שליטתו של האלון המצוי הינה על מיסלע דולומיט קרסטי,
קרקע טרה רוסה חומה אדומה. הוא מהווה עץ עיקרי בבתי הגידול
שעל גיר קשה בגליל המזרחי: תצורת גיר בר כוכבא, גיר קשה, קרסטי
ומרוסק וקרקע טרה רוסה אדומה קאוליניטית. מספר שרידי חורש יפים
של חברת אלון מצויים בבית גידול זה, בהר אבבים ובהר עמיעד.
בבית גידול זה שכבת הבתה אינה קיימת. בגליל העליון המזרחי
מתחיל האלון המצוי להופיע גם על תצורת תמרת, מיסלע איאוקן
תחתון ועליו קרקע טרה רוסה גירית. הוא מופיע בתצורת בענה -
גיר קשה וקרקע טרה רוסה חומה אדומה. האלון המצוי שולט בגליל
המערבי על פי תצורת בענה רק עד לגובה 300-200 מ' מעל פני הים.
מעל לגובה זה מחליף אותו בתצורה זו הער האציל. נוסף לכך, האלון
המצוי הולך ומשטלט בהדרגה בכל השטחים הפנויים על פני חבורת הר
הצופים הבנויה קירטון וקרקע רנדזינה אפורה.
חושים יפים של אלון מצוי מצויים בגליל המערבי וקיימים מספר
כתמים של התחלת חורש בגליל המזרחי, באזור של כרם בן זמרה.
מלווי האלון המצוי ואף דרגת כיסויים משתנים בבתי הגידול
השונים. עץ מלווה קבוע לאלון המצוי הוא האלה הארץ ישראלית.
בנקודה זו כדאי להזכיר שהסקירה האחרונה מתיחסת לנחל שרך. לא
הרחק מכאן נמצא "בור סאסא". בור זה הוא מערת פער, כלומר בולען,
במרכזו של משפל גדול. הוא בולע את מי הגשמים שרוך ואוגר אותם
במחילות התת-קרקעיות המתהוות כתוצאה מהתמוססות בלתי שווה של
חלקי סלע שונים. כאן ניתן לראות את פארם ואת גילם הפוטנציאלי
של עצי חורש רבים. נמצא כאן אלון מצוי, אלון התולע, אלה ארץ
ישראלית, שני מיני עוזרר - הקוצני והאדום, ער אציל, פטל מלבין,
פטל קדוש, אשחר מנוקד, מטפסים רבים וורד הכלב.
זה המקום להתעכב על שניים מן הצמחים שהוזכרו ברשימה: אלה ארץ
ישראלית ואלון התולע.
אלה ארץ ישראלית: העץ הוא מין מזרח ים תיכוני. במקומות רבים
מופיעה האלה כשיח בעיקר כתוצאה מהשפעת רעיה ולעתים בגלל הגבלות
של בית הגידול כמו בסדקי סלעים ומצוקים. בתנאים טובים עשויה
האלה להגיע לגובה של 10 מ'. לעתים מצויה האלה הארץ ישראלית גם
בחברות חורש אחרות, אך כמין נלוה. יש לציין את כושר התחדשותה
לאחר רעיה או כריתה.
האלה הארץ ישראלית גדלה בעיקר על קרקעות טרה רוסה ורנדזינה
בגבהים שבין 1000-50 מ' ומגיעה עד 1500 באדום. אלה זו היא
חלק מחברת האלון המצוי. יערות ספסופה וברעם הם אב טיפוס של
חברה זו. צמחיה גדלים על דולומיט טרשי, תצורת סכנין וגיר קשה
של תצורת בענה. חברה זו גדלה בגובה 750 - 700 מ' מעל פני הים.
הקרקע היא טרה רוסה חומה. יערות אלה נפגעו פחות משטחי חורש
אחרים, משום שהיתה בהם שמירה חלקית מפני כריתה והרעיה בהם
הוגבלה לחדשי הקיץ בלבד. יחד עם האלה הארץ ישראלית נמצאים כאן
האלון המצוי, האשחר המנוקד והעוזרר הקוצני. חברה זו אופיינית
לתשתית של סלעי דולומיט קשים וטרשיים מתקופת הקנומן. האלה
צומחת גם על סלעי גיר קשה מתצורת בענה בגליל המזרחי ובגליל
התחתון המרכזי.
אלון התולע.
הפירות במין זה מבשילים באותה שנה בה חלה הפריחה. יש הרואים
בכך הסתגלות לתנאים של חורף קר, בו היו עלולים לקפוא פירות שלא
הבשילו. רוב מיני תת-הסוג עליו נמנה אלון התולע הם מינים
צפוניים וחובבי קור.
אלון התולע נפוץ יחסית בחורש החרמון, בגולן, בגליל העליון
ובמדה פחותה בשומרון ובהרי יהודה. בדרך כלל נפוץ אלון התולע
בחורש הים תיכוני בחברת אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית באזורים
הגבוהים יותר של ההר בתחום 1200 - 600 מ'. רק בגליל התחתון
המזרחי, בסביבות נחל עמוד, יורד האלון אל גובה פני הים. רק
בהרי מירון, בגולן ובחרמון יוצר אלון זה חורש ובו הוא מהווה
מרכיב עיקרי או כמעט בלעדי.
אלון התולע הוא עץ זקוף בעל קורה העשוי להגיע לגובה של 10 מ'.
מאחר ובגיל צעיר יוצר העץ קורה מרכזית זקופה סבל מין זה מכריתה
יותר מאשר עצים אחרים ולכן נדירים פרטים זקנים של אלון התולע
בארץ.
עונות הפריחה והתחדשות הצמיחה הן בסוף חודש מרץ. הבלוטים,
כאמור, מבשילים בסוף הקיץ ובחורף עומד העץ בשלכת. ליטב ואגמי
שבדקו את נביטת הבלוטים בטבע של אלון מצוי ושל אלון תולע,
מדגישים שבמקומות בהם היה צל מירבי היתה התבססוח טובה יותר של
נבטים מאשר במקומות חשופים.ממצאים אלו מתאימים לנתונים של
וייזל ופרידמן המראים שהבלוטים מתיבשים מהר ומאבדים את
חיוניותם עד כדי כך שאיחור בהופעת הגשם או הפסקות בין גשם לגשם
עלולות לפגוע הן בבלוטים והן בנבטים הצעירים. אלון התולע הוא
מין בעל תפוצה נרחבת מאד הכוללת את דרום ומזרח תורכיה וצפון
עירק מזה ושלוחה דרומית מדרום תורכיה דרך צפון מערב סוריה,
לבנון וישראל.
חברת אלון תולע: חברה זו היא הנפוצה ביותר בגוש הר מירון והיא
מאכלסת בו חלקים נרחבים. נוסף לכך היא צומחת בשטחים קטנים
שמיעוטם ברמות ורובם במדרונות הנחלים בגליל המערבי; באצבע-
הגליל קיימים שטחים פוטנציאליים, בהם אין כמעט צומח טבעי כיום.
אלה הם שטחים שלא נותר בהם מקור זרעים לעצים ושטחים מצומצמים
בחלקו הגבוה של הגליל התחתון. בית הגידול של חברה זו הינו בגוש
הרי מירון שכולו דולומיטי, אך דולומיט זה הוא לעתים מאסיבי וגס
גרגר, קארסטי, ולעתים מופיע חילופין של דולומיט עם בולבוסי-צור
ותפוחי אליהו. במקרים אחרים נראות עדשות, כתמים או רבדים של
חוואר רך ופריך, ואף עדשות חרסתיות. קיימים אזורים שבהם לכל
אחד מסוגי המסלע יש חשיפה נרחבת ועל כל סוג מסלע מתפתחות קרקע
וחברת צומח המיוחדות לו. רוב ההר בנוי מחילופי דולומיט קשה
ורך, צור וחרסית. מסלע זה יוצר בית גידול מיוחד בו הקרקע היא
טרה רוסה, גירית או קרקע חומה.
בגליל המערבי קיים בית גידול דומה מבחינה פיזיקלית שבו מתקימים
חילופי סלע קשה, סלע רך וחוואר. לשלושה מיני עצים יש נוכחות
וכיסוי גבוהים בשטח: קטלב מצוי, אלון מצוי ואלון התולע.
%15% - 10 מכסוי שכבת העצים נחלקים בין אחירותם החורש, עוזרר
קוצני, עוזרר אדום, אשחר מנוקד, אלה ארץ ישראלית, אגס סורי,
שזיף הדב, קליל החורש ואחרים.
בחברה זו כשליש מן השטח מכוסה בעצים נשירים, כגון אלון התולע,
מיני עוזרר, אגס וכליל החורש. לעובדה זו יש השפעה על תת-החורש.
שכבת השיחים היא מגוונת, בהתאם לגיוונו של בית הגידול ונרשמו
בה 22 מינים. המינים הנפוצים ביותר בנוכחות ובכסוי הם לוטם
שעיר, לוטם מרווני, ושלהבית דביקה. כמו כן נפוצים בה שיחי צל -
מליסה רפואית, עצבונית החורש וצמחים האופיניים לרנדזינה
חווארית, כגון: נעדה כריתית, צתרה ורודה וצתרנית משובלת. יש
לציין גם את ההדס המצוי, הצומח אף הוא בבית גידול זה. שכבת
העשבוניים בחברה זו היא עשירה ומגוונת מאד בהרכבה ואף כוללת
מינים רבים של גיאופיטים יפים ונדירים: אדמונית החורש, נורית
הלב, מיני כרכום, סתוונית ואירוס הלבנון. כמו כן נמצאים כאן
מיני רומולאה , חלמונית גדולה, גרניון הלבנון, גביעונית
הלבנון, צבעוני ההרים וסיפן. רשימה זו לא תהיה שלמה אם לא
נזכיר את התבואה, רוב בני משפחת הסחלביים וביניהם הנאוטיניאה
התמימה,שהיא נדירה מאד. מבין החד-שנתיים שייכים לכאן: צפורנית
מצויצת, טופח הגליל, חיננית חד-שנתית, עשנן קרליק, חספסנית
השדה, חספסנית הלבנון, נזמית מקוות וברוניקה קרחת.
מגוון המטפסים בחברה זו הוא גבוה יותר כי נוסף למטפסי החורש
הנפוצים, נמצאים בה מטפסים האופיניים להר הגבוה והגשום: ספלול
החורש, קיסוס החורש, ורד הכלב, ורד צידוני ופטל לביד.
נשוב אל "בור סאסא". ליד הכניסה ניתן לראות צמח נדיר למדי:
החמשן הזוחל. לצמח זה פרחים צהובים ופירות מפורדים לפרודות
רבות.
לא הרחק מכאן, ליד דובב, נמצא חורש ים תיכוני מפותח הדומה
לטיפוס של סאסא. החורש מושפע מאקלים יבשתי יותר. טיפוס זה
מופיע גם בגולן, בחרמוןובמול-הלבנון.
אזור סקירתנו הבא הוא שמורת ברעם. שמורת הטבע "יער אלוני
ברעם" נמצאת מדרום מזרח לחורבות כפר ברעם. נרשום את הצמחים
בשריד זה של יער אלונים, שבזכות קדושתו נשתמר דורות רבים.
העצים קשישים בחלקם ושולט בהם האלון המצוי שמלוויו הם האלה
הארץ ישראלית וכל המטפסים. מעניין עצם קיומו של חורש רענן זה
בסביבה הרוסה לחלוטין. אביבה רבינוביץ משייכת יער זה, הגדל בין
סלעי גיר טרשיים קרסטיים, לחברה מיוחדת שאפייני לה האגס הסורי.
אין ספק, שהדבר משקף במדת-מה את האקלים היבשתי, שהרי אנו
מתרחקים בהתמדה מהים התיכון. מאחר והסביבה כולה מאוכלסת בעיקר
בתת עשבוניות, פותרת הימצאות היער כאן את בעיית מהותו של הצומח
בנוף עלוב זה.
תא השטח הבא הוא אביבים. כאן, על גבול לבנון, ממש ליד גדר
הגבול, נמצא את התשתית הקרסטית של תצורת "אביבים". זהו סלע
גירני של האיאוקן התיכון אשר שכבותיו מרוסקות.
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: שיר
מתאים לכיתה: ז
מקצוע: גיאוגרפיה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
עבודה בגיאוגרפיה - עליות שנות ה 50 ושנות ה 90
עבודה בגיאוגרפיה - עליות שנות ה 50 ושנות ה 90
עבודה מוכנה על הנגב
עבודה מוכנה על הנגב
מפות אז והיום
מפות אז והיום
מפות- אז והיום
מפות- אז והיום
זרם הגולף
זרם הגולף
עבודה על הגליל
עבודה על הגליל
התהליכים הפנימיים בכדור הארץ
התהליכים הפנימיים בכדור הארץ
עבודה בגיאוגרפיה
עבודה בגיאוגרפיה
עבודה על הנגב
עבודה על הנגב

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2019

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | סרטונים | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | דפי צביעה | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון