עבודות וסיכומים ראשי | עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות בספורט

עבודה על יוון העתיקה


תרבות יוון והישגיה

 

 

מבוא

 

בעת העתיקה-החל באלף השני לפני הספירה-היתה ליון שפה, דת, ספרות, אמנות, ותרבות משותפות. אולם יון לא היתה מדינה אחת, שבה קיים שלטון מרכזי.

ההסטוריה של יון העתיקה אינה אלא תולדותיהן של יחידות מדיניות רבות, שכונו ביונית פולייס (ביחיד-פוליס) מעין ערים-מדינות. עם זאת עברו על יון כולה מאורעות, שבהם היו מעורבות רוב עריה, ולכן אפשר לתאר את ההיסטוריה של יון כאילו היתה מדינה מאוחדת.

 

תרבות יוון

 

הישגי המחשבה, האמנות והמדע של יוון העתיקה הם מאבני היסוד של התרבות האנושית. מהם התפתחה תרבות אירופה, שהנחילה במשך מאות שנים את ערכיה גם לאזורים אחרים של העולם. היונים הם שסללו את הדרך למדע בן-זמננו ולאורח המחשבה המשחרר מדעות קדומות והמעמיד כל ענין בפני בקרת ההגיון.

רב היה חלקם של היונים גם בתחומי האמנות השונים-שירה, תיאטרון, ארכיטקטורה, פיסול, ציור ומוסיקה, ועד היום גורמים הם הנאה לכל הנדרש להם.

פסלי השיש של האמנים היונים, ובראשם פידיאס (המאה ה5- לפני הספירה), הם פאר האמנות עד היום הזה-כמוהם כסטוי העמודים, המקדשים, הארמונות, התאטרונות ובניני הפאר שהקימו.

הענין באדם הביא להתפתחות סוגי ספרות שונים: המיתולוגיה - סיפורי אגדה על אלים ובני אדם; האפוס - שירה שנועדה לפאר מעשי גבורים (כמו שירת הומרוס); האלגיה - שבאה לבטא את רגשותיו ודעותיו של המשורר כלפי מצב חברתי או אישי; המליצה - שירת אהבה ומשתה; הפרוזה - סיפורים על אלים ואנשים; המשל - סיפור דמיוני שיש בו מוסר השכל אנושי (ראשון בעלי המשלים ביוון היה איסופוס, שחי במאה ה6- לפני הספירה); וההיסטוריה - סיפור קורותיהם של בני האדם בעבר.

 

תפוצת התרבות היוונית

 

המאה ה8- ראתה פריחה תרבותית וחידושים רבים. אין ספק כי התפתחות הטכנולוגיה של עיבוד הברזל תרמה רבות לצמיחה התרבותית. גורם נוסף היה אימוץ האלף-בית הפניקי.

בכל תולדותיה של יוון קיימת סתירה בין אידיאל הפאן-הלניזם לבין הפיצול שבפוליס. עם הכוחות המאחדים שהופיעו אז נמנו המשחקים האולימפיים והאוראקלים של דלפוי, שכל העולם הדובר יוונית הכיר בהם.

במאה ה8- החלה התפשטות קולוניאלית שנמשכה כ200- שנה.

בתקופה זו קמו כוחות תרבותיים חדשים, בייחוד במזרח הים האגאי, בנקודת-המפגש של ההשפעות השונות שבאו בדרך החופים ממצרים ומסוריה, ובדרך היבשה ממסופוטאמיה ואף מהודו. סמוך לאמצע המאה ה5- חל קיטוב בין ספארטה לאתונה.

עם כל זאת, היתה במאה זו ביוון, ובייחוד באתונה, פריחה תרבותית שאין לה מקבילה: הטראגדיות של איסכילוס, סופוקלס ואוריפידס; הקומדיות של אריסטופאנס; ההיסטוריונים הרודוטוס ותוקידידס; "כדים אדומי דמויות" נפלאים; הפארתנון; ופסליהם של פידיאס ושל אחרים. כל אלה - אין דומה להם בתולדות האנושות.

 

האמנות

 

א. האדריכלות:

 

היסוד החילוני, שתודות לסטווים כבש לו זכות אזרח באדריכלות היוונית עוד בתקופה האטית, גובר והולך בעידן ההלניסטי. לראשונה לאחר התקופה האכאיאית מקדישה כעת האדריכלות את כוחותיה האמנותיים לארמון המלכותי.

ואולם הארמון בימי קדם לא דמה לא לטירות בימי-הביניים ואף לא למרבית הארמונות של ימינו אנו. היה זה מכלול של מבנים, שהוקם באופן חפשי על רקע הגוון הירוק של הגן, או לאורך חופו של ים - במקום שחוף כזה נמצא - ובחלקו אפילו הוקם על פני הים עצמו, על גבי סלעים או על בסיס מלאכותי.

לקישוט הארמון נעזרו הן באמנות הפיסול והן באמנות הציור, ואם כי זו האחרונה שימשה בעיקר לייפוי קירות החדרים והפריסטילים, נעזרו בה גם לייפוי התקרות ואף הרצפות; הרצפות היו עשויות פסיפס. לבסוף נתקבלה שלימות נאה מאד ועליזה. ואולם לא רק ארמונות ובתים פרטיים - גם ערים שלמות נעשו נושא לאדריכלות...

נוכח התפתחות מהירה זו של האדריכלות החילונית, נסוגה למקום שני במעלה האדריכלות הסאקראלית, ואולם אף היא אינה נעלמת כליל מן האופק, ולו גם מסיבה זו בלבד, שלערים החדשות היו דרושים מקדשים...

למרבה הצער מעטות מאד ידיעותינו על ביצוע משימות כאלו. ולבסוף, המשיכו להקים מבנים בסגנונות מזרחיים טהורים, על פי הדוגמות הקדומות, והללו משלימים את הססגונות האדריכלית של תמונתנו.

 

ב. הפיסול:

 

את אמנות הפיסול של העידן ההלניסטי מאפיינת החירות המושלמת של הטכניקה.

אמנות הפיסול הסאקראלית, בדומה לאמנות הציור, נדחית למקום שני במעלה.

עידן זה יצר רק דיוקן אחד בלבד הראוי לתשומת לב, אלוהי באמת, הלוא הוא דיוקנו של סראפיס, אלה הראשי של מצרים בימי בית תלמי.

יתר על כן, אפילו בתחום הדתי היה לאמנות הפיסול אופי חילוני בעצם.

הרוב המכריע של הדיוקנים הוא של אלים צעירים, שבפניהם ובתבניתם אפשר היה להביע את כל היופי הארצי, ואפילו החושני, שהוא בתחום ההישג של האמן. נוצרו אז יצירות רבות יפות מאד: אפולון הבלוודרי, ונוס המילוסית, ונוס הקאפיטולינית, ונוס המדיצ'ית, ניקי הסאמותראקית, טיכי האנטיוכית, ורבות אחרות. ואולם את כל האלים האלה אנו עוד יכולים לתאר לעצמנו כשוכנים במקדשים, מה שאין כן לגבי פסלים וקבוצות פסלים בעלי אופי הרואי או מיתולוגי.

 

את אמנות הפיסול במשמעותה המדויקת מאפיין באותו עידן המספר הרב של הדמויות.

 

ג. אמנות הציור:

 

בעידן שלנו נתונה להשפעת שלישייה, המייצגת את שיא פריחתה של אמנות הציור האתונאית בכלכלה.

מאחר שבאופן טבעי מתפתחת מציורי הווי אידיאליים תמונת נוף, לפיכך הלכה אמנות הציור האלכסנדרונית בדרך אמנות הפיסול.

 

האמנויות המוזיות:

 

הכוריאה העתיקה, אם כל האומנויות המוזיות ביוון, ממשיכה להתקיים גם בעידן שבו אנו עומדים. אך אינה מצטיינת בהוד מיוחד, ואת ההצלחה הגדולה ביותר נוחלות יצירות של האמנויות הבודדות, הנפרדות.

 

הספורט

 

א. הקפיצה:

 

תרגיל הקפיצה היחיד היה קפיצה לרוחק בהרצה, והוא בוצע כאחד התרגילים של קרב - החמש. הניתור נעשה מסף - נתירה עשוי אבן לתוך בור - נחיתה, שאת האדמה בו תיחחו במעדר. את אורך הקפיצה סימנו בקו על הקרקע מעקב הרגל ה"אחורית". נחשבה רק קפיצה שאחריה נשאר הקופץ עומד על רגליו.

 

ב. המשחקים הפאן - הילניים:

 

כמעט לא היתה עיר שלא ערכה משחקים לכבוד האלים, אבל תשומת - לבה של יוון כולה רותקה אל ארבעת הפסטיבלים הפאן-הילניים הגדולים:

המשחקים האולימפיים באולימפיה ומשחקי - פיתיה בדלפ'י, שנערכו שניהם מדי ארבע שנים; ומשחקי - נימיאה בארגוליס ומשחקי - המיצר בקורינתוס, שכל אחד מהם נערך מדי שנתיים. הללו משכו אליהם אתלטים מכל קצווי יוון.

הם התמודדו כיחידים, לא כקבוצות, על בסיס חובבני נלהב. מלחמות הופסקו למען המשחקים; ספארטה נקנסה על שהפרה את שביתת - הנשק המקודשת של המשחקים האולימפיים בימי המלחמה הפלופונסית.

 

ג. המקורות החברתיים של האתלטיקה היוונית:

 

יוון העתיקה, מזלה רב במובן זה, ולחינוך - הגופני של יוון יצאו

מוניטין; רושמי הרשומות יצאו בעקבות פסליה, משורריה ומעריציה של יוון, והספורט שלה הוכר כנעלה מכל שנתגלה וסופח בתקופות מאוחרות.

ספרי השירה היוונית הנצחיים, ובמיוחד האיליאדה והאודיסיאה של הומירוס, מתארים תמונה מרהיבת - עין ומצודדת נפש, וכל ספורטאי, הקורא בשירה זו, אינו יכול שלא להתלהב מתיאורי אורחות - האתלטיקה ביוון, מלאי ההוד והיופי. האודיסיאה מתארת את כל הצורות הנהוגות באתלטיקה היוונית, כלומר : איגרוף, קפיצה, היאבקות וריצה. אם נוסיף לאלה את זריקת הדיסקוס, הרי לפנינו קרב החמש, הידוע לתהילה. לתיאור האודיסיאה מצטרפים ומשולבים יפה גם שירי התהילה שכתב פינדרוס, ועל צורתם החיצונית אנו מקבלים מושג מהפסלים הנפלאים, המתארים צעירים בעלי גוף מושלם ביופי.

 

ד. קרחת - היער האולימפית:

 

הגדולים שבכל המשחקים הפאן - הילניים היו המשחקים האולימפיים, שנערכו באולימפיה, מקום שם עומדות אילמות הריסותיה של הפאליסטרה, או שטח - האימונים. אולימפיה לא היתה עיר, אלא קבוצה של מקדשים וזירות בשדות.

אנשים באו אליה מכל קצווי יוון, ומאחר שלא היו שם בתים של קבע היו מקימים אהלים וישנים תחת כיפת - השמים. היו בהם מנהיגים מכל הערים שדנו בעסקי פוליטיקה גבוהה; לעתים קרובות הוסכם במשחקים על חוזי - שלום ובריתות. היו במקום גם סוחרי - סוסים ורוכלים קולניים של נאדות - יין ואוכל, קמיעות ומנחות - נדרים, שהרי היה זה לא רק אירוע דתי, אלא גם יריד. ההמונים נהרו אל האצטדיון לחזות במופעים של ריצה וקפיצה, זריקת דיסקוס וכידון. הם הלכו להיפודרום, או מגרש - המירוצים, לחזות בתחרויות סוסים ומרכבות. מרחב פתוח, נוכח מזבח זיאוס, שימש זירה להתאגרפות ולהתגוששות. בשאר מקומות, ביער של מזבחות ופסלים, אפשר היה למצוא אמנים

ומשוררים, שבאו לבדר או למכור את מרכולתם, ובלילה נערכו כרות וסעודות.

סיכום

 

התרבות היוונית היתה מגוונת מאד והכילה בין השאר תרבות ספורט מפותחת הכללה מקצועות ספורט רבים בהם התחרו באולימפיאדות, ואפילו הפסיקו את כל המלחמות בזמן תחרויות אלה.

נושא זה עניין אותי מאד משום שרציתי לעמוד על ההבדלים

בין התרבות של ימינו לבין תרבות יוון העתיקה שהיא היסוד

לתרבות שלנו...

 

 
עוד פרטים על העבודה\ סיכום :
שולח: יניר
מתאים לכיתה: ט
מקצוע: היסטוריה
אם אהבתם את העבודה\סיכום תנו לו לייק ושתפו


:עוד עבודות וסיכומים באותו מקצוע שבחרתם , תוכלו לקחת השראה ושורות לכתיבה גם מהן
סיפור על הרב נריה
סיפור על הרב נריה
היסטוריה כיתה ח
היסטוריה כיתה ח
עבודה על יאנוש קורצ'אק
עבודה על יאנוש קורצ'אק
גירוש ספרד והאינקוויזיציה בספרד
גירוש ספרד והאינקוויזיציה בספרד
אירועים שקשורים לישראל1
אירועים שקשורים לישראל1
מלכים הלניסטים בארץ ישראל
מלכים הלניסטים בארץ ישראל
אתונה הקדומה
אתונה הקדומה
התפתחות הערים באירופה ותושביהן - בעריכתי
התפתחות הערים באירופה ותושביהן - בעריכתי
התמוטטות האימפריה הרומית
התמוטטות האימפריה הרומית
מלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים

** שימו לב אנו נגד העתקת עבודות , מאגר העבודות הוא בשביל לראות עבודות אחרות לרפרנס ואולי לקחת מעט מידע פה ושם אבל אסור להעתיק עבודה שלמה**
כמו כן העבודות נשלחות על ידי הגולשים ואין לנו אפשרות לבדוק את אמינותן של כל העבודות לכן מומלץ לבחון את אמיתות המידע במקורות נוספים באינטרנט
מקווים שהפינה מאגר העבודות וגם סיכומים עזרו לכם להתכונן למבחנים להתכונן לבגרות או לחסוך כסף של מורה פרטי או מורים פרטיים במקצועות השונים , בהצלחה בלימודים

עוד קטגוריות של עבודות מוכנות וסיכומים שאולי תרצו לראות
עבודות בספרות | עבודות בתנ"ך | עבודות באנגלית | עבודות בהיסטוריה | עבודות במדעים | עבודות מוכנות בספורט | עבודות בגיאוגרפיה
© כל הזכויות שמורות יויו אתר משחקים ופנאי לילדים ונוער 2020

תפריט טקסט : משחקים | בדיחות | משחקי בנות | דפי צביעה | 250 | ארץ עיר אונליין | פאזלים | דפי צביעה אונליין | חידות | תמונות מגניבות | רקעים | תנ"ך אונליין |
משחקים לאייפון | יויופדיה | הכנה לכיתה א | מאגר הידע | תשבצים | תשובות לארץ עיר | חיפוש בתנ"ך | מאגר שמות | אשליות אופטיות | כלים שימושיים |
משחקים אונליין | שאלונים | מדריכים | ברכות בעברית | משחקים חינם | אתרים לילדים | משחקים יפים | משחקים חדשים | טריוויה | איש תלוי | תפזורות |
פתרונות לתשבצים | משחק באבלס | היומן של יויו | תאריכים מיוחדים | חרוזים למילים | מילון עברי אנגלי | משפטים | תמונות מצחיקות | יצירה לילדים | תקנון